Skip to main content

Výhody Asistenčního
programu EAP

Objevte výhody programu Employee Assistance Program (EAP)! Pro zaměstnavatele znamená EAP nejen zlepšení produktivity a snížení fluktuace zaměstnanců, ale také posílení firemní kultury péčí o jejich dobro. Pro zaměstnance pak představuje EAP klíč k duševnímu zdraví, vyváženosti a podpoře v náročných životních situacích. Spojte se s námi ještě dnes a dejte svému týmu nástroje, které ho posunou kupředu!

Výhody pro zaměstnavatele

 • Snižuje stres a jeho negativní následky (chybovost, vyčerpání/vyhoření, dlouhodobé nemoci, snížená koncentrace, únava…).
 • Okamžitá návratnost investice.
 • Snižuje riziko pracovních úrazů s dlouhodobými negativními následky pro Vaši společnost a zaměstnance.
 • Nabízí krizovou intervenci na místě.
 • Snižuje náklady a zvyšuje produktivitu vašich zaměstnanců.
 • Nabízí analýzu trendů a tipy pro zlepšení pracovního prostředí, výkonu a celkové pohody vašich zaměstnanců.
 • Zvyšuje Vaši atraktivitu jako zaměstnavatele.
 • Nabídka coachingu pro management a vedení.
 • Je doporučen Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

Výhody pro zaměstnance

 • Okamžitá profesionální podpora v těžkých životních situacích – 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a zdarma (telefonická linka).
 • Možnost osobních setkání/online setkání s kvalifikovaným psychologem.
 • Žádné dlouhé čekací doby na osobní schůzku/online setkání díky promptnímu poskytnutí termínu (5 pracovních dnů).
 • Anonymní a důvěrné.
 • Specifická a cílená řešení, která přispívají ke zlepšení zdraví, výkonu a pohody.
 • Specialisté pro komplexní problematické situace (kvalifikovaní psychologové, právní poradci, finanční poradci, poradci z oblasti zdraví a výživy).
 • Možnost využití služby i pro rodinné příslušníky.
 • Podpora také v anglickém jazyce.

Poslechněte
si o EAP

V této podcastové epizodě probíráme význam péče o duševní zdraví zaměstnanců pro zaměstnavatele. Představíme nástroj této péče – Asistenční program pro zaměstnance nebo Employee Assistance Program (EAP), podrobně se zaměříme na jeho klíčové prvky, fungování a přínosy pro obě strany, tedy jak pro zaměstnavatele, tak zaměstnance.