Skip to main content

Ochrana osobních údajů

Společní provozovatelé

ENEF Consulting, s.r.o., se sídlem Kapucínska 7, 811 03 Bratislava, IČO: 46 925 970, Městský soud Bratislava III., Oddíl: Sro, Vložka číslo: 86590/B (dále jen jako „Hlavní provozovatel“), je spolu s další majetkově, personálně nebo obdobně propojenou společností, společným provozovatelem při zpracování osobních údajů v rámci skupiny těchto společností.

Společní provozovatelé na základě Smlouvy o společných provozovatelích uzavřené dne 1. 9. 2022 a jejích následných dodatků.

Členy skupiny jsou:

ENEF Consulting, s.r.o. (Hlavní provozovatel)
sídlo: Kapucínska 7, 811 03 Bratislava
IČO: 46 925 970
IČ DPH: SK2023674411
Zapsána: v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III.,
Oddíl: Sro, Vložka číslo: 86590/B

ENEF Europe, s. r. o. (Provozovatel)
sídlo: Kapucínska 7, 811 03 Bratislava
IČO: 54 807 948
IČ DPH: SK2121792937

Zapsána: v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III.,
Oddíl: Sro, Vložka číslo: 163110/B